اخبار

جهت درج خبر جدید به قسمت زیر بروید : مدیریت سایت > اطلاع رسانی > اخبار این قسمت به عنوان خلاصه خبر در نظر گرفته شده پس سعی نمایید توضیحات موجود در این قسمت بیش از حد زیاد نباشد ! ...

ادامه مطلب

جهت درج خبر جدید به قسمت زیر بروید : مدیریت سایت > اطلاع رسانی > اخبار این قسمت به عنوان خلاصه خبر در نظر گرفته شده پس سعی نمایید توضیحات موجود در این قسمت بیش از حد زیاد نباشد ! ...

ادامه مطلب

جهت درج خبر جدید به قسمت زیر بروید : مدیریت سایت > اطلاع رسانی > اخبار این قسمت به عنوان خلاصه خبر در نظر گرفته شده پس سعی نمایید توضیحات موجود در این قسمت بیش از حد زیاد نباشد ! ...

ادامه مطلب
جزئیات بیشتر

محورهای همایش

  •  نقش روش های نوین مدیریت منابع آب در توسعه منابع آب مناطق ساحلی
  • نقش کشاورزی و صنایع مربوطه در توسعه منابع آب مناطق ساحلی
  •  
  • نقش محیط زیست در توسعه منابع آب مناطق ساحلی 
  • نقش آب در توسعه نوار ساحلی جنوب و حوزه مکران 
  • نقش فناوری های نوین در مهندسی و استحصال منابع آب مناطق ساحلی 
  • نقش ذخایر نفت و گاز جنوب کشور در توسعه منابع آب مناطق ساحلی 
جزئیات بیشتر

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش : 6 و 7 اسفندماه 1396
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : 96/10/30
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 96/10/30
آخرین مهلت ثبت نام در همایش : 96/11/20