اخبار

نخستین همایش ملی دریا، توسعه و منابع آب به همت جهاد دانشگاهی هرمزگان در 6 و 7 اسفندماه سالجاری برگزارمی شود. ...

ادامه مطلب

جهت درج خبر جدید به قسمت زیر بروید : مدیریت سایت > اطلاع رسانی > اخبار این قسمت به عنوان خلاصه خبر در نظر گرفته شده پس سعی نمایید توضیحات موجود در این قسمت بیش از حد زیاد نباشد ! ...

ادامه مطلب

جهت درج خبر جدید به قسمت زیر بروید : مدیریت سایت > اطلاع رسانی > اخبار این قسمت به عنوان خلاصه خبر در نظر گرفته شده پس سعی نمایید توضیحات موجود در این قسمت بیش از حد زیاد نباشد ! ...

ادامه مطلب
جزئیات بیشتر

محورهای همایش

  •  نقش روش های نوین مدیریت منابع آب در توسعه منابع آب مناطق ساحلی
          تامین آب برای شرب ، صنعت وکشاورزی و ضرورت بهره گیری از روشهای نوین مدیریت منابع آب یکی           از معضلات مناطق ساحلی می باشد. لذا در این بخش جدید تحقیقات در زمینه ها مدنظر است:

الف- مدیریت آب شرب در مناطق ساحلی

ب- مدیریت آب صنعتی درمناطق ساحلی

ج- مدیریت آب کشاورزی در مناطق ساحلی

                         د- روشهای نوین مدیریت منابع در حوزه مناطق ساحلی به منظور تامین آب 
  • نقش کشاورزی و صنایع مربوطه در توسعه منابع آب مناطق ساحلی

صنایع و کشاورزی در مناطق ساحلی می توانند به توسعه منابع آب در آن نواحی کمک کنند. در این بخش موارد زیر مدنظر می باشد.

الف- تاثیر کشاورزی در مناطق ساحلی بر توسعه منابع آب مانند آب شیرین کنها

ب- تاثیر صنایع در توسعه منابع آب مانند بازیافت آب مورد استفاده صنایع

ج- روش های نودر استفاده مجدد از آب مورد استفاده در صنایع و کشاورزی

  •  نقش محیط زیست در توسعه منابع آب مناطق ساحلی
         اثرات زیست محیط طرحهای تامین یکی از ملزمات می باشد. این امر موجب پایداری طرح می گردد. لذا موارد زیر مد نظر می باشد:

الف- ارزیابی مخاطرات زیست محیطی طرحهای انجام شده وارائه تجربیات در این زمینه

ب- استانداردها و آیین نامه های زیست محیطی موجود و ارزیابی آن

ج- پیش بینی مخاطرات زیست محیطی برای طرحهای منابع آب 

  • نقش آب در توسعه نوار ساحلی جنوب و حوزه مکران 

آب یکی از الزامات توسعه در صنعت و کشاورزی می باشد. با توجه اسناد بالادستی نظام مبنی بر توسعه سواحل جنوب و حوزه مکران، تامین آب مورد نیاز در طرحهای توسعه ای یکی از اهداف این بخش می باشد. محورهای تحقیقات به شرح زیر است.

الف- ارزیابی آب مورد نیاز برای توسعه نوار ساحلی جنوب و حوزه مکران و تطابق آن با منابع آب موجود

ب- ارزیابی کمی وکیفی منابع آب موجود در منطقه

ج- ارزیابی روشهای نوین و منابع آب نامتعارف

  • نقش فناوری های نوین در مهندسی و استحصال منابع آب مناطق ساحلی 

نگاهی به تجربیات کشورهای دیگر و روشهای نوین در استحصال آب می تواند منجر به تامین آب گردد. در این بخش اهداف زیر مدنظر است:

الف- ارزیابی روشهای نوین استحصال آب در مناطق ساحلی مانند رطوبت موجود در هوا

ب- ارزیابی روشهای بازیافت آب متناسب با مناطق ساحلی

ج- ارزیابی روشهای استفاده از آب دریا ویا سایر منابع آب

  • نقش ذخایر نفت و گاز جنوب کشور در توسعه منابع آب مناطق ساحلی 

باتوجه به وجود صنایع و ذخایر عظیم نفت و گاز در مناطق ساحلی جنوب امکان استفاده از این ذخایر به منظور تامین آب برای شرب و صنعت یکی از فرصتهای موجود در این مناطق می باشد. وجود ذخایر نفت وگاز می تواند منجر به ایجاد اشتغال و توسعه این مناطق گردد. لذا اهداف این بخش شامل:

الف- ارزیابی روشهای استفاده از صنایع نفت وگاز به منظور استحصال آب

ب- ارزیابی کمی وکیفی بازیافت آب صنایع نفت وگاز

ج- ارزیابی روشهای نوین در استفاده از انرژی اتلافی صنایع نفت و گاز به منظور تامین آب 

جزئیات بیشتر

تاریخ های مهم

تاریخ برگزاری همایش : 6 و 7 اسفندماه 1396
آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات : 96/10/30
آخرین مهلت ارسال اصل مقالات : 96/10/30
آخرین مهلت ثبت نام در همایش : 96/11/20