اخبار

1396/02/20
نخستین همایش ملی دریا، توسعه و منابع آب به همت جهاد دانشگاهی هرمزگان در 6 و 7 اسفندماه سالجاری برگزارمی شود.


با توجه به اهمیت بحث آب در استان و کشور و در جهت استفاده بهینه از موهبت الهی و طبیعی دریا و ایجاد فرصتهای شغلی و مشکلات ناشی از مدیریت بحران کم آبی، فناوری های نوین استحصال آب شیرین از منابع آب شور، کشاورزی با آب دریا و سایر موارد مرتبط مرکز همایش ملی و بین المللی جهاد دانشگاهی هرمزگان اقدام به "برگزاری نخستین همایش ملی دریا، توسعه و منابع آب مناطق ساحلی خلیج فارس" در 6 و 7 اسفند ماه 96 می نماید.


1395/05/20
جهت درج خبر جدید به قسمت زیر بروید : مدیریت سایت > اطلاع رسانی > اخبار این قسمت به عنوان خلاصه خبر در نظر گرفته شده پس سعی نمایید توضیحات موجود در این قسمت بیش از حد زیاد نباشد !


جهت درج خبر جدید به قسمت زیر بروید : مدیریت سایت > اطلاع رسانی > اخبار این قسمت به عنوان خلاصه خبر در نظر گرفته شده پس سعی نمایید توضیحات موجود در این قسمت بیش از حد زیاد نباشد !

1395/03/25
جهت درج خبر جدید به قسمت زیر بروید : مدیریت سایت > اطلاع رسانی > اخبار این قسمت به عنوان خلاصه خبر در نظر گرفته شده پس سعی نمایید توضیحات موجود در این قسمت بیش از حد زیاد نباشد !


جهت درج خبر جدید به قسمت زیر بروید : مدیریت سایت > اطلاع رسانی > اخبار این قسمت به عنوان خلاصه خبر در نظر گرفته شده پس سعی نمایید توضیحات موجود در این قسمت بیش از حد زیاد نباشد !

صفحه اولصفحه قبل1  صفحه بعدصفحه آخر