تماس با ما

صفحه اصلی > تماس با ما

محل برگزاری همایش : جهاد دانشگاهی هرمزگان
برگزار کنندگان همایش : جهاد دانشگاهی هرمزگان
آدرس دبیرخانه : بندرعباس- ابتدای بلوار دانشگاه – جهاد دانشگاهی هرمزگان 
تلفن : 07633620713
فکس : 07633684401
صندوق پستی / کد پستی : 7915913145